Algemene voorwaarden Workshops

Inschrijvingen
Workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. www.ge-stipt.nl behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen. Na inschrijving ontvangt u een factuur via e-mail, als de factuur voldaan is, is uw inschrijving definitief. Door betaling van de factuur verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving gesloten.
Als een workshop vol zit, kunt u mij mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst de workshop locatie en datum. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met u op. Leeftijd deelnemers, de workshop is voor volwassenen en jong volwassenen vanaf 14 jaar.

Annulering van deelnemer
Bij annulering ontvang je de betaling volledig terug, als er een deelnemer van de reservelijst of een door u aangedragen vervanger uw plaats kan innemen. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn op de dag van de workshop. Dan kun je iemand anders sturen om de workshop te volgen. Mits dit van te voren gemeld is. Het is helaas niet mogelijk om deze op een ander moment in te halen aangezien de workshop docent al betaald is de locatie gehuurd is en de materialen zijn ingekocht.

Annulering/verplaatsing door Ge-Stipt
Ge-Stipt is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren. Ge-Stipt is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

Betaling
De deelnemer dient de factuur binnen 7 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij het niet nakomen van de betalingstermijn vervalt de reservering.

Aansprakelijkheid
Ge-Stipt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop. Tijdens de workshop wordt er gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Ge-Stipt is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden.

Geheimhouding
Al het workshopmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshopmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshopmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Ge-Stipt toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Retour
Als je om welke reden dan ook je pakket na 2 keer bezorgen niet kon aannemen van de postbode.
En het niet hebt opgehaald op het postkantoor.
Kom het pakket retour. Dit is geen geldige retour reden.
De ontvanger is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van zijn pakket!
Om bovenstaande redenen geven wij geen verzendkosten retour en wij brengen €5 administratie kosten in rekening.

Producten                                                                                                                                                                                                                             Producten zijn voor persoonlijk gebruik. Niet bedoeld om zelf workshops mee te geven. Wij geven geen toestemming tot wederverkoop. Niet bedoeld voor commercieel gebruik. Als je sjablonen of speciaal gemaakte producten van ge-stip zou willen inkopen voor jouw bedrijf vragen wij nadrukkelijk om daar toestemming voor te vragen. En/of een offerte via de mail te sturen.

Voor overige vragen mag u altijd contact opnemen via http://www.ge-stipt.nl of e-mail ge-stipt@hotmail.com